Home / What's Cooking in Dubrovnik?

Set komada za našu dragu Ana-Mariju i njenu novu kuharicu sastoji se od:

  1. Ovalni tanjiri, braon glina

                       manji (18cm) 22€

                       veći (22cm)   24.5€

                       ukupno: 46.5€

     2. Porcelanski tanjiri:

                       veći (20cm)   27€

                       manji (16cm) 25€

                       veći   (22cm) 31€

                       manji (18cm) 26.5€

                       ukupno: 109.5€

    3. Porcelanski tanjir, ravan četvrtast, 16x16 cm

                       ukupno: 27€

    4. Jajasta zdela, porcelan,18x18 cm

                       ukupno: 24.5€            

    5. Mini ćasice, porcelan

                       10 cm    15€

                         8 cm    12.5€

                         6 cm    10 €

           jajolika, 10 cm   17 €

                        ukupno: 54 €
      

     6. Tanjir sa teksturom, glina 24x15 cm

                       ukupno: 26 € 

 

    7. Crne D činije, 2. kom, 23x13 cm

                       ukupno: 58€

    

   8. Re:Art porcelanski desertni tanjiri, Jadranska kolekcija, 3kom

                      ukupno: 45€

 

UKUPNO: 390.5 €